Thương hiệu

Danh mục sản phẩm

Giá bán

MORGAN

Morgan AM & T là một bộ phận của Công ty Crucible Morgan PLC mà bắt đầu là Công ty sáng chế cốc than chì thành lập vào năm 1856 tại London bởi anh em nhà Morgan và bắt đầu sản xuất cốc đúc tiền cho hoàng gia anh sau đó là Ấn độ, Pháp và Đức.

0919944885