Đi ốt cầu chỉnh lưu SKD 50/04A03

VNĐ: 1

SKD50/04A3
SKD50/08A3
SKD50/12A3
SKD50/14A3
SKD50/16A3
  • Mã sản phẩm: SKD 50/04A03
  • Thương hiệu: Semikron
Số lượng

Thông tin sản phẩm

0919944885